The Green ManThe Green Man - The Green Man Tuinverbeelding

The Green Man

The Green Man

The Green Man

Het verhaal van “de Groene Man” is een der oudste ter wereld, daterend uit de tijd van de grottekeningen vele duizenden jaren geleden, en de sjamanen van Noord-Amerika en Europa. Je kunt de Green Man herkennen in de literatuur van het vroege Mesopotamie, in de Egyptische mythen over Isis en Osiris, in de Europese dansen en volksfeesten, en in de volksverhalen uit veel andere culturen.

Zijn Europese oorsprong ligt bij de spirituele levenshouding van de oude stammen die in de uitgestrekte wouden die eens het vasteland bedekten, leefden. Hij is de Geest van deze bosgronden: een voorstelling in half-menselijke gedaante van de duurzame Boom-energie.

Ook onderwees hij onze voorouders in de levensgeheimen: het mysterie der seizoenen; de kennis omtrent planten en hun geneeskracht; het geloof in een Anderland en een leven na de dood; en het begrip van de wedergeboorte, een van de oudst bekende thema’s.

Later, toen mensen geletterd werden, nam hij de vorm aan van het mythologische archetype dat de geest en intelligentie van de natuur vertegenwoordigt en, als tegenhanger van het vrouwelijke, de mannelijke uitdrukkingsvorm. Dit archetype vindt men terug in figuren als Green Jack, Robin Hood, Robin Goodfellow, Herne the Hunter, de Green Knight, John Barleycorn, en vele anderen uit de volksliederen, spelen en legenden van Europa.

Tegenwoordig verschijnt hij weer als een krachtig symbool van het ecologische belang en als waarschuwende profeet die ons wijst op de desastreuze gevolgen van de manier waarop we momenteel met de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen omgaan. Hij is het symbool van ons vermogen om met onze omgeving in wisselwerking te treden, van onze verantwoording om alleen te nemen wat nodig is om te overleven en ons indachtig te maken dat we niet de Heren der schepping zijn, maar gelijkwaardige partners in het grootse, levende ecosysteem, dat onze aarde is.

 

Print Friendly and PDF